Nanbudo polaganja
Četvrtak, 25 Studeni 2010 12:38
 

U sklopu HNS-a djeluje ispitna komisija koja je zadužena za praćenje i evaluaciju hrvatskih nanbudoka. Ispiti za niža i viša učenička zvanja održavaju se pred ispitnom komisijom, prema posebno oblikovanome programu, kao i prema Pravilniku, koji regulira rad ispitne komisije.
Polaganja zaključno sa crnim pojasom 3. Dan u ingereneciji su Hrvatskog nanbudo saveza, a za polaganja od stupnja 4. Dan na više nadležna je Međunarodna nanbudo federacija (INF)
Stupnjevi u nanbudo vještini (prema pravilniku INF-a)

ODRASLE NANBUDOKE

 •  10. dan (crveni pojas) doshu-soke
 •   9. dan (crveni pojas) hanshi
 •   8. dan (crveni pojas) hanshi
 •   7. dan (crveno-bijeli pojas) renshi
 •   6. dan (crveno-bijeli pojas) shihan
 •   5. dan (crni pojas) shihan dai
 •   4. dan (crni pojas) sensei kyoshi
 •   3. dan (crni pojas) kyoshi
 •   2. dan (crni pojas) shidoin
 •   1. dan (crni pojas) fukushidoin
 •   1. kyu (smeđi pojas) uchideshi
 •   2. kyu (plavi pojas) deshi
 •   3. kyu (zeleni pojas) deshi
 •   4. kyu (narančasti pojas) deshiri
 •   5. kyu (žuti pojas) deshiri
 •   6. kyu (bijeli pojas)
 •   7. kyu (bijeli pojas)
 •   8. kyu (bijeli pojas)


NANBUDOKE JUNIORI

 •   2. dan shonen (crni pojas s bijelom prugom) shidoin
 •   1. dan shonen (crni pojas s bijelom prugom) fukushidoin
 •   1. kyu (smeđi pojas) uchideshi
 •   1. kyu han (smeđi pojas s bijelom prugom) uchideshi
 •   2. kyu (plavi pojas) deshi
 •   2. kyu han (plavi pojas s bijelom prugom) deshi
 •   3. kyu (zeleni pojas) deshi
 •   3. kyu han (zeleni pojas s bijelom prugom) deshi
 •   4. kyu (narančasti pojas) deshiri
 •   4. kyu han (narančasti pojas s bijelom prugom) deshiri
 •   5. kyu (žuti pojas) deshiri
 •   5. kyu han (žuti pojas s bijelom prugom) deshiri
 •   6. kyu (bijeli pojas sa žutom prugom)
 •   7. kyu (bijeli pojas)
 •   8. kyu (bijeli pojas)